Wczesna diagnostyka czerniaka

Wcześnie wykryty czerniak złośliwy i wdrożenie odpowiedniego leczenia umożliwia całkowite wyleczenie u około 90% chorych. Odpowiednio ukierunkowana diagnostyka  pozwala określić rodzaj podejrzanej zmiany, a w przypadku czerniaka daje bardzo dokładny obraz stadium choroby, pełniący kluczową rolę w zastosowaniu właściwej terapii.

Biopsja wycinająca

Popularną, małoinwazyjną, metodą diagnostyczną jest biopsja wycinająca podejrzanej zmiany. Zabieg polega na wycięciu w znieczuleniu miejscowym zmiany skórnej z marginesem zdrowej tkanki w obrębie od 1 mm do 2 mm, wraz z powierzchniową warstwą tkanki tłuszczowej. Tego rodzaju biopsję można wykonać ambulatoryjnie, gdyż nie jest to skomplikowany zabieg. Materiał pobrany podczas biopsji  poddany zostaje szczegółowemu badaniu patomorfologicznemu, oceniającemu cechy makroskopowe i mikroskopowe zmiany.

Metody nieinwazyjne

W ostatnich latach wzrasta tendencja do stosowania nieinwazyjnych metod diagnostycznych, takich jak dermoskopia (dermatoskopia) i wideodermoskopia (wideodermatoskopia).

Dermoskopia (mikroskopia epiluminescencyjna) polega na oglądaniu podejrzanych zmian przy użyciu dermatoskopu, urządzenia optycznego z powiększeniem 10-15 krotnym, z oświetleniem bocznym oglądanej powierzchni. Podczas badania ocenia się m.in. rozkład struktur w obrębie zmiany czy jej siatkę barwnikową.

Wideodermoskopia (dermoskopia cyfrowa) to metoda podobna do dermoskopii, ale z możliwością większego powiększenia, przeniesienia obrazu na ekran komputera i zapisu obrazu w postaci cyfrowej. Zapis obrazu w postaci cyfrowej umożliwia monitorowanie rozwoju zmiany skórnej podczas kolejnych badań.

Metoda fluorescencyjna to metoda budząca przez dłuższy czas zainteresowanie w Polsce i na świecie. Badanie tą metodą polegało na zastosowaniu indukowanej światłem o długości 400 nm fluorescencji zmian nowotworowych, po wcześniejszym podaniu protoporfiryn, które kumulując się w komórkach nowotworowych, pod wpływem światła, świecą na czerwono. Z uwagi na duży koszt badania przy jednoczesnej jego niskiej efektywności, nie stosuje się go w praktyce. Fotografia cyfrowa jest wykorzystywana w diagnostyce znamion barwnikowych i znamion atypowych. Regularnie wykonywane zdjęcia dają możliwość monitorowania zmian u osób z zespołem znamion atypowych oraz u osób, w których rodzinach wystąpił czerniak. Zdjęcia umożliwiają również śledzenie znamion, które nie zostały poddane profilaktycznemu wycięciu. Fotografia zmian wykonana przed zabiegiem chirurgicznym, w połączeniu z wynikiem badania histopatologicznego, daje szersze możliwości poznawcze.